Tử vi số học

Xem ngày tốt động thổ


Ngày xem:

Chú ý: Nhập ngày/tháng/dương lịch


Nếu bạn thấy XEM NGÀY TỐT ĐỘNG THỔ tại Tử vi số học chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

xem ngày tốt động thổ

 


Danh sách các - ngày tốt động thổ - trong tháng 6 năm 2024

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt động thổ
Chi tiết
Thứ hai
3/6/2024
27/4/2024
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ ba
4/6/2024
28/4/2024
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
6/6/2024
1/5/2024
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
8/6/2024
3/5/2024
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
11/6/2024
6/5/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ năm
13/6/2024
8/5/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ sáu
14/6/2024
9/5/2024
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
17/6/2024
12/5/2024
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ ba
18/6/2024
13/5/2024
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
20/6/2024
15/5/2024
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
23/6/2024
18/5/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ ba
25/6/2024
20/5/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ tư
26/6/2024
21/5/2024
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
29/6/2024
24/5/2024
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Chủ nhật
30/6/2024
25/5/2024
Kim Đường Hoàng ĐạoDanh sách các - ngày tốt động thổ - trong tháng 7 năm 2024

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt động thổ
Chi tiết
Thứ ba
2/7/2024
27/5/2024
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
5/7/2024
30/5/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Chủ nhật
7/7/2024
2/6/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ ba
9/7/2024
4/6/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ tư
10/7/2024
5/6/2024
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
13/7/2024
8/6/2024
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Chủ nhật
14/7/2024
9/6/2024
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
16/7/2024
11/6/2024
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
19/7/2024
14/6/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Chủ nhật
21/7/2024
16/6/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ hai
22/7/2024
17/6/2024
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
25/7/2024
20/6/2024
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ sáu
26/7/2024
21/6/2024
Kim Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
28/7/2024
23/6/2024
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
31/7/2024
26/6/2024
Tư Mệnh Hoàng ĐạoDanh sách các - ngày tốt động thổ - trong tháng 8 năm 2024

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt động thổ
Chi tiết
Thứ sáu
2/8/2024
28/6/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ bảy
3/8/2024
29/6/2024
Minh Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
4/8/2024
1/7/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ hai
5/8/2024
2/7/2024
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
8/8/2024
5/7/2024
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ sáu
9/8/2024
6/7/2024
Kim Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
11/8/2024
8/7/2024
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
14/8/2024
11/7/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ sáu
16/8/2024
13/7/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ bảy
17/8/2024
14/7/2024
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
20/8/2024
17/7/2024
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ tư
21/8/2024
18/7/2024
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
23/8/2024
20/7/2024
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
26/8/2024
23/7/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ tư
28/8/2024
25/7/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ năm
29/8/2024
26/7/2024
Minh Đường Hoàng Đạo