Tử vi số học

Xem ngày tốt xấu


Ngày xem:

Chú ý: Nhập theo ngày tháng dương lịch


Nếu bạn thấy XEM NGÀY TỐT XẤU tại Tử vi số học chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

xem ngày tốt xấu

 


Các ngày tốt xấu trong tháng 6 năm 2024

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ bảy
1/6/2024
25/4/2024
Thiên Hình Hắc Đạo
Chủ nhật
2/6/2024
26/4/2024
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ hai
3/6/2024
27/4/2024
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ ba
4/6/2024
28/4/2024
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
5/6/2024
29/4/2024
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ năm
6/6/2024
1/5/2024
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
7/6/2024
2/5/2024
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ bảy
8/6/2024
3/5/2024
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
9/6/2024
4/5/2024
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ hai
10/6/2024
5/5/2024
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ ba
11/6/2024
6/5/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ tư
12/6/2024
7/5/2024
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ năm
13/6/2024
8/5/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ sáu
14/6/2024
9/5/2024
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
15/6/2024
10/5/2024
Thiên Hình Hắc Đạo
Chủ nhật
16/6/2024
11/5/2024
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ hai
17/6/2024
12/5/2024
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ ba
18/6/2024
13/5/2024
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
19/6/2024
14/5/2024
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ năm
20/6/2024
15/5/2024
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
21/6/2024
16/5/2024
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ bảy
22/6/2024
17/5/2024
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Chủ nhật
23/6/2024
18/5/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ hai
24/6/2024
19/5/2024
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ ba
25/6/2024
20/5/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ tư
26/6/2024
21/5/2024
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
27/6/2024
22/5/2024
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ sáu
28/6/2024
23/5/2024
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ bảy
29/6/2024
24/5/2024
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Chủ nhật
30/6/2024
25/5/2024
Kim Đường Hoàng Đạo


Các ngày tốt xấu trong tháng 7 năm 2024

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ hai
1/7/2024
26/5/2024
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ ba
2/7/2024
27/5/2024
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
3/7/2024
28/5/2024
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ năm
4/7/2024
29/5/2024
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ sáu
5/7/2024
30/5/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ bảy
6/7/2024
1/6/2024
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Chủ nhật
7/7/2024
2/6/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ hai
8/7/2024
3/6/2024
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ ba
9/7/2024
4/6/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ tư
10/7/2024
5/6/2024
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
11/7/2024
6/6/2024
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ sáu
12/7/2024
7/6/2024
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ bảy
13/7/2024
8/6/2024
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Chủ nhật
14/7/2024
9/6/2024
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
15/7/2024
10/6/2024
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ ba
16/7/2024
11/6/2024
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
17/7/2024
12/6/2024
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ năm
18/7/2024
13/6/2024
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ sáu
19/7/2024
14/6/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ bảy
20/7/2024
15/6/2024
Câu Trần Hắc Đạo
Chủ nhật
21/7/2024
16/6/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ hai
22/7/2024
17/6/2024
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
23/7/2024
18/6/2024
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ tư
24/7/2024
19/6/2024
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ năm
25/7/2024
20/6/2024
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ sáu
26/7/2024
21/6/2024
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
27/7/2024
22/6/2024
Bạch Hổ Hắc Đạo
Chủ nhật
28/7/2024
23/6/2024
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
29/7/2024
24/6/2024
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ ba
30/7/2024
25/6/2024
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ tư
31/7/2024
26/6/2024
Tư Mệnh Hoàng ĐạoCác ngày tốt xấu trong tháng 8 năm 2024

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ năm
1/8/2024
27/6/2024
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ sáu
2/8/2024
28/6/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ bảy
3/8/2024
29/6/2024
Minh Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
4/8/2024
1/7/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ hai
5/8/2024
2/7/2024
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
6/8/2024
3/7/2024
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ tư
7/8/2024
4/7/2024
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ năm
8/8/2024
5/7/2024
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ sáu
9/8/2024
6/7/2024
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
10/8/2024
7/7/2024
Bạch Hổ Hắc Đạo
Chủ nhật
11/8/2024
8/7/2024
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
12/8/2024
9/7/2024
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ ba
13/8/2024
10/7/2024
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ tư
14/8/2024
11/7/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ năm
15/8/2024
12/7/2024
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ sáu
16/8/2024
13/7/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ bảy
17/8/2024
14/7/2024
Minh Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
18/8/2024
15/7/2024
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ hai
19/8/2024
16/7/2024
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ ba
20/8/2024
17/7/2024
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ tư
21/8/2024
18/7/2024
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
22/8/2024
19/7/2024
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ sáu
23/8/2024
20/7/2024
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
24/8/2024
21/7/2024
Thiên Lao Hắc Đạo
Chủ nhật
25/8/2024
22/7/2024
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ hai
26/8/2024
23/7/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ ba
27/8/2024
24/7/2024
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ tư
28/8/2024
25/7/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ năm
29/8/2024
26/7/2024
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
30/8/2024
27/7/2024
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ bảy
31/8/2024
28/7/2024
Chu Tước Hắc Đạo