Tử vi số học

Xem ngày tốt xấu trong tháng


Tháng xem(Dương Lịch):

Chú ý: Nhập tháng dương lịch để xem các ngày tốt xấu


Nếu bạn thấy XEM NGÀY TỐT XẤU trong tháng tại Tử vi số học chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

xem ngày tốt trong tháng

 

Các ngày tốt xấu trong tháng 9 năm 2023

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ sáu
1/9/2023
17/7/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ bảy
2/9/2023
18/7/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Chủ nhật
3/9/2023
19/7/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ hai
4/9/2023
20/7/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
5/9/2023
21/7/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ tư
6/9/2023
22/7/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ năm
7/9/2023
23/7/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ sáu
8/9/2023
24/7/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
9/9/2023
25/7/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Chủ nhật
10/9/2023
26/7/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
11/9/2023
27/7/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ ba
12/9/2023
28/7/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ tư
13/9/2023
29/7/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ năm
14/9/2023
30/7/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ sáu
15/9/2023
1/8/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ bảy
16/9/2023
2/8/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Chủ nhật
17/9/2023
3/8/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ hai
18/9/2023
4/8/2023
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
19/9/2023
5/8/2023
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ tư
20/9/2023
6/8/2023
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ năm
21/9/2023
7/8/2023
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ sáu
22/9/2023
8/8/2023
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
23/9/2023
9/8/2023
Bạch Hổ Hắc Đạo
Chủ nhật
24/9/2023
10/8/2023
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
25/9/2023
11/8/2023
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ ba
26/9/2023
12/8/2023
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ tư
27/9/2023
13/8/2023
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ năm
28/9/2023
14/8/2023
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ sáu
29/9/2023
15/8/2023
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ bảy
30/9/2023
16/8/2023
Minh Đường Hoàng Đạo