Tử vi số học

Các ngày tốt xấu trong tháng 5 năm 2024


Quý bạn đang muốn xem tháng 5 năm 2024 có các ngày nào tốt, và quý vị đang phân vân để chọn ngày tốt, ngày đẹp hợp với mình. Công cụ xem ngày tốt xấu trong tháng dựa trên phân tích tính toán khoa học và tổng hợp từ tất cả các nguồn với sự chính xác cao từ những chuyên gia hàng đầu về phong thủy sẽ cung cấp đầy đủ cho thông tin về ngày giờ hoàng đạo, giúp quý bạn tiến hành các công việc được hanh thông.

Tuy nhiên trong trường hợp tháng 5 năm 2024 không có ngày phù hợp với tuổi của bạn thì bạn hãy tham khảo xem thêm ngày tốt khác trong tháng tại đây: Xem ngày tốt xấu trong tháng


Các ngày tốt - Ngày HOÀNG ĐẠO - trong tháng 5 năm 2024

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ tư
1/5/2024
23/3/2024
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ năm
2/5/2024
24/3/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ sáu
3/5/2024
25/3/2024
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ bảy
4/5/2024
26/3/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Chủ nhật
5/5/2024
27/3/2024
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
6/5/2024
28/3/2024
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ ba
7/5/2024
29/3/2024
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ tư
8/5/2024
1/4/2024
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ năm
9/5/2024
2/4/2024
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ sáu
10/5/2024
3/4/2024
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ bảy
11/5/2024
4/4/2024
Kim Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
12/5/2024
5/4/2024
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ hai
13/5/2024
6/4/2024
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
14/5/2024
7/4/2024
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ tư
15/5/2024
8/4/2024
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ năm
16/5/2024
9/4/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ sáu
17/5/2024
10/4/2024
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ bảy
18/5/2024
11/4/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Chủ nhật
19/5/2024
12/4/2024
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
20/5/2024
13/4/2024
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ ba
21/5/2024
14/4/2024
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ tư
22/5/2024
15/4/2024
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ năm
23/5/2024
16/4/2024
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
24/5/2024
17/4/2024
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ bảy
25/5/2024
18/4/2024
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
26/5/2024
19/4/2024
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ hai
27/5/2024
20/4/2024
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ ba
28/5/2024
21/4/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ tư
29/5/2024
22/4/2024
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ năm
30/5/2024
23/4/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ sáu
31/5/2024
24/4/2024
Minh Đường Hoàng Đạo


Các ngày tốt - Ngày HOÀNG ĐẠO - trong tháng 6 năm 2024

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ bảy
1/6/2024
25/4/2024
Thiên Hình Hắc Đạo
Chủ nhật
2/6/2024
26/4/2024
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ hai
3/6/2024
27/4/2024
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ ba
4/6/2024
28/4/2024
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
5/6/2024
29/4/2024
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ năm
6/6/2024
1/5/2024
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
7/6/2024
2/5/2024
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ bảy
8/6/2024
3/5/2024
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
9/6/2024
4/5/2024
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ hai
10/6/2024
5/5/2024
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ ba
11/6/2024
6/5/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ tư
12/6/2024
7/5/2024
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ năm
13/6/2024
8/5/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ sáu
14/6/2024
9/5/2024
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
15/6/2024
10/5/2024
Thiên Hình Hắc Đạo
Chủ nhật
16/6/2024
11/5/2024
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ hai
17/6/2024
12/5/2024
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ ba
18/6/2024
13/5/2024
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
19/6/2024
14/5/2024
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ năm
20/6/2024
15/5/2024
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
21/6/2024
16/5/2024
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ bảy
22/6/2024
17/5/2024
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Chủ nhật
23/6/2024
18/5/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ hai
24/6/2024
19/5/2024
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ ba
25/6/2024
20/5/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ tư
26/6/2024
21/5/2024
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
27/6/2024
22/5/2024
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ sáu
28/6/2024
23/5/2024
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ bảy
29/6/2024
24/5/2024
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Chủ nhật
30/6/2024
25/5/2024
Kim Đường Hoàng ĐạoCác ngày tốt - Ngày HOÀNG ĐẠO - trong tháng 7 năm 2024

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ hai
1/7/2024
26/5/2024
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ ba
2/7/2024
27/5/2024
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
3/7/2024
28/5/2024
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ năm
4/7/2024
29/5/2024
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ sáu
5/7/2024
30/5/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ bảy
6/7/2024
1/6/2024
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Chủ nhật
7/7/2024
2/6/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ hai
8/7/2024
3/6/2024
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ ba
9/7/2024
4/6/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ tư
10/7/2024
5/6/2024
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
11/7/2024
6/6/2024
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ sáu
12/7/2024
7/6/2024
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ bảy
13/7/2024
8/6/2024
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Chủ nhật
14/7/2024
9/6/2024
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
15/7/2024
10/6/2024
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ ba
16/7/2024
11/6/2024
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
17/7/2024
12/6/2024
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ năm
18/7/2024
13/6/2024
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ sáu
19/7/2024
14/6/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ bảy
20/7/2024
15/6/2024
Câu Trần Hắc Đạo
Chủ nhật
21/7/2024
16/6/2024
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ hai
22/7/2024
17/6/2024
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
23/7/2024
18/6/2024
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ tư
24/7/2024
19/6/2024
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ năm
25/7/2024
20/6/2024
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ sáu
26/7/2024
21/6/2024
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
27/7/2024
22/6/2024
Bạch Hổ Hắc Đạo
Chủ nhật
28/7/2024
23/6/2024
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
29/7/2024
24/6/2024
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ ba
30/7/2024
25/6/2024
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ tư
31/7/2024
26/6/2024
Tư Mệnh Hoàng Đạo


Nếu bạn thấy XEM NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG tại Tử vi số học chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

xem ngày tốt trong tháng